6pm Court 1 - 7th vs 10th (Game 1)
6pm Court 2 - 8th vs 9th (Game 2)

7pm Court 1 - 5th vs W Game 2 - (Game 3)
7pm Court 2 - 6th vs W Game 1- (Game 4)

8pm Court 1 - W Game 3 vs W Game 4 (5th Place)
8pm Court 2 - L Game 1 vs L Game 2

9pm Court 1 - 1st vs 4th
9pm Court 2 - 2nd vs 3rd

10pm Court 1 - W 9pm vs W 9pm (Championship)
10pm Court 2 - L 9pm vs L 9pm (3rd Place)